Fibia aftale forlænget

Som I gerne skulle have modtaget information om direkte fra Fibia/Waoo har vi forlænget ejerforeningens aftale med Fibia med to år fra og med 1. maj 2020. Dette betyder at de internet-hastigheder vi tilbydes i de forskellige pakker forhøjes betragteligt i løbet af i dag i takt med at det implementeres for hver enkelt lejlighed.

F.eks.: Hvis du før havde en 20 Mbit forbindelse (og ikke har bestilt anden pakke ifm. overgangen), så skulle du gerne se at hastighede skrues op til 200 Mbit i løbet af dagen. Prisen for denne pakke ændres ikke. De udbudte TV-pakker ændres ikke, og som før vil hver enkelt lejlighed ligeledes kunne bestille TV eller internet fra andre udbydere såfremt der er ønske om det. Dog opkræves der fast 169 kr/måned til via vores fællesudgifter som kan bruges til enten at købe TV eller internet pakker fra Fibia/Waoo.

Hvis du ønsker at ændre abonnementer fra Fibia/Waoo skal du kontakte dem direkte. Husk at oplyse at du er en del af en foreningsaftale.

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 for Ejerforeningen Ved Sønderport 14-24 afholdes d. 12. april kl. 19 i Kvarterhuset (Jemtelandsgade 3).

Dagsorden og materiale udsendes per post til alle lejligheder.

Mvh. Bestyrelsen

Tidsplan for byggeaktivitet (medio juni 2017)

Opdateret den 23. juni, 2017 – Der tages selvsagt forbehold for fremtidige ændringer, i så fald vil vi hurtigst muligt opdatere tidsplanen her på siden.

Bemærk: Etape 1 vedrører som udgangspunkt opgang 14, 16 og 18. Etape 2 vedrører som udgangspunkt opgang 20, 22 og 24.

Tømning af loftrum ifm. tagprojekt

Fristen for tømning af loftsrum er blevet forlænget til d. 23. marts. Alle loftsrum skal tømmes fuldstændig, da disse vil blive nedtaget for at give fri adgang til håndværkerne (og efterfølgende genetableret). Efter d. 23. marts vil loftrum blive tømt at flyttefirmaet og regningen sendt videre til de pågældende beboere.

Der har tidligere været udsendt et tilbud om, at benytte ADAM Flyttefirma. Beboere er ikke forpligtede til at benytte dette tilbud.

I tilfælde af benyttelse af ADAM til flytning og opbevaring af ejendele fra loftrum kan disse ikke tilgås i opbevaringsperioden. Hvis man ønsker at benytte tilbuddet fra ADAM, skal man kontakte Lars Globel hos SFG (viceværten), der står for koordineringer: lars @ sfg.dk

Mailadresse til tagprojekt

I forbindelse med det forestående tagprojekt er der blevet oprettet en central mailadresse til alle henvendelser:

tag (a) vedsønderport.dk

Alle spørgsmål, klager og lignende bedes sendes til denne adresse – og ikke til individuelle bestyrelsesmedlemmer eller byggerådgiver.

Udlån af tv-kabler

I forbindelse med tilbagevendende klager vedr. dårligt eller ustabilt tv-signal har ejerforeningen nu lånt 5 splinternye tv-kabler af Fibia, der kan udlånes tidsbegrænset til beboere for at teste, om det eventuelt kan udbedre problemerne.

For at låne et kabel skal man henvende sig til Pernille i nr. 22 5.th. Hvis hun ikke er hjemme, så læg en seddel i potkassen med telefonnummer, så skal hun nok tage kontakt.

Et kabeludlån er som udgangspunkt 1 måned. Kablet er ikke til at beholde – hvis kablet løser problemerne, skal man selv investere i et nyt efterfølgende.

Hvis der fortsat skulle være problemer bedes man henvende sig til Fibias kundeservice på almindelig vis, men henvise til at man har udført kabeltest efter aftale.

Bemærk at kabeltesten til tv intet har med problemerne med internet at gøre – der arbejdes fortsat på at finde en løsning på dette med Fibia.

IEC_169-2_male_and_female_connector

Manglende vandforsyning

UPDATE (kl. 14:10): Vandforsyningen burde nu være genetableret. Hvis der stadig er problemer kontakt da HOFORs vagtstation på tlf.: 3888 2424.

Der er pt. ingen vand i bygning pga. en lækage på Islands Brygge, der påvirker hele området.

HOFOR forventer at vandforsyning skulle være tilbage til normal omkring middagstid i dag (mandag d. 6 juli). Situationen  kan følges på HOFORs driftsside.

Mvh. Bestyrelsen

Overgang til fibernet fra FIBIA/Waoo

Nu nærmer det sig meget at vi overgår til vores nye foreningsaftale med FIBIA/Waoo om levering af internet og tv. I den forbindelse skal I være opmærksom på at:

  • Den gamle foreningsaftale med YouSee ophører ved udgangen af marts. Alle TV-aftaler med YouSee vil ophøre fra denne dato. Evt. YouSee aftaler om internet skal I selv afmelde hvis I vil have internet fra Waoo i stedet.
  • I kan bestille TV og internet fra Waoo via vores foreningsaftale. Hvis I ikke har den bestillingsseddel der blev sendt ud ifm. etableringen, skal i blot henvende Jer til Waoo og bestille dette. Produkter og priser kan ses på Waoo.dk (under fanebladet ’forening’).

Når I har bestilt TV/internet fra Waoo, skal I den 1. april blot flytte Jeres stik fra de nuværende YouSee bokse, til de nyligt opsatte Waoo bokse.

Hvis I har yderligere spørgsmål kan I kontakte Jens Frydenvang fra bestyrelsen

Fibernet på vej

Installeringen af fiberforbindelse til alle lejligheder er i fuld gang. I denne og næste uge vil der blive indlagt fiber i alle opgangene, og i dagene 29-30 januar og 2. februar vil der blive installeret fiber i alle lejligheder.

Informationsbreve om hvornår håndværkerne skal have adgang til din lejlighed vil blive sendt ud mandag den 19. januar.

Alt kører således planmæssigt ift. at ejerforeningen overgår til Fibia/Waoo pr. den 1. april 2015.